Konsesjon for helautomatiske bomstasjoner

Bompengeselskap som drifter helautomatiske bomstasjoner må ha konsesjon for å behandle personopplysninger.

Datatilsynet ga konsesjon for drift av helautomatiske bomstasjoner i 2006. Fram til mai 2012 måtte hver enkelt bomstasjon søke om konsesjon fra Datatilsynet. Fra 19. mai 2015 ble dette endret slik at den enkelte bomstasjon slipper å søke om individuell konsesjon. I stedet skal Statens vegvesen føre en oppdatert liste over alle bomselskaper som konsesjonen gjelder for. Statens vegvesen og bomselskapet deler behandlingsansvaret for behandling av personopplysninger i bomstasjonene.

Konsesjonen for drift av helautomatiske bomstasjoner krever at trafikantene får mulighet til å betale kontant for enkeltpasseringer i umiddelbar nærhet til bomstasjonen. Bakgrunnen for dette kravet er at det er kortere lagringstid for bompasseringsdata ved kontant betaling.

Det er mulighet for å betale på en bensinstasjon i nærheten. Betalingspunktene er skiltet "Kr-service". Les mer om denne muligheten på vegvesen.no

Bomselskapene plikter å informere aktivt om at det finnes en alternativ betalingsløsning.

I dag lagres passeringsopplysninger i fem år. Dette er et krav i bokføringslovgivingen. Datatilsynet jobber for at loven skal ha et unntak slik at disse dataene ikke blir lagret så lenge.