Teletjenester - konsesjon

Konsesjonen regulerer behandling av personopplysninger til kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering og gjennomføring av tjenester i forbindelse med abonnentens bruk av telenett, inklusive samtrafikkavregning.