Sentralt skaderegister (FOSS) - konsesjon

Forsikringsbransjen har konsesjon for å behandle personopplysninger i Sentralt skaderegister (FOSS).

FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Sentralt skaderegister - konsesjon for behandling av personopplysninger (pdf)