Pensjonskasser - konsesjon

Konsesjonen gjelder formålet for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring.