Forsikringskonsesjon

Forsikringsselskaper og pensjonstilbydere behandler personopplysninger og må ha konsesjon fra Datatilsynet.

Dette er regulert i personopplysningsforskriften § 7-2 (lovdata.no).

Virksomhetene behandler personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av avtaler. Denne behandlingen er regulert i personopplysningsloven.

Datatilsynet har utarbeidet en standardkonsesjon som vi bruker når vi gir konsesjon til forsikringsbransjen.