Banker og finansinstitusjoner - konsesjon

Bank og finansinstitusjoner må ha konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger.

Konsesjonen skal sikre at banken behandler kundens personopplysninger korrekt og at kundene har rettigheter knyttet til egne opplysninger.

Last ned:

Oversendelsesbrev for bankkonsesjon (pdf)

Konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av personopplysninger (pdf)