Krisesentre - konsesjon og retningslinjer

Retningslinjene omfatter blant annet lagring, tilgang, utlevering, sikring og sletting av opplysninger.