Helautomatiske bomstasjoner - konsesjon

Bompengeselskap som drifter helautomatiske bomstasjoner må ha konsesjon for å behandle personopplysninger.

Datatilsynet ga konsesjon for drift av helautomatiske bomstasjoner i 2006. Fram til mai 2012 måtte hver enkelt bomstasjon søke om konsesjon fra Datatilsynet. Fra 19. mai 2015 ble dette endret slik at den enkelte bomstasjon slipper å søke om individuell konsesjon. I stedet skal Statens vegvesen føre en oppdatert liste over alle bomselskaper som konsesjonen gjelder for. Statens vegvesen og bomselskapet deler behandlingsansvaret for behandling av personopplysninger i bomstasjonene.

Konsesjonen for drift av helautomatiske bomstasjoner krever at trafikantene får mulighet til å betale kontant for enkeltpasseringer i umiddelbar nærhet til bomstasjonen. Bakgrunnen for dette kravet er at det er kortere lagringstid for bompasseringsdata ved kontant betaling.

Det er mulighet for å betale på en bensinstasjon i nærheten. Betalingspunktene er skiltet "Kr-service". Les mer om denne muligheten på vegvesen.no

Bomselskapene plikter å informere aktivt om at det finnes en alternativ betalingsløsning.

I dag lagres passeringsopplysninger i fem år. Dette er et krav i bokføringslovgivingen. Datatilsynet jobber for at loven skal ha et unntak slik at disse dataene ikke blir lagret så lenge.

Melding eller konsesjon?

Om du skal melde eller søke konsesjon avhenger av hvilke opplysninger du skal behandle. Hovedregelen er at behandling av sensitive personopplysninger er konsesjonspliktig.

Melding eller konsesjon?