• Kritisk til mangelfull utredning av nytt inngripende drapsregister

    Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å opprette et register over drap og vold med dødelig utgang. Registeret blir svært inngripende for personvernet til de registrerte gjerningspersonene, avdøde og deres pårørende. Lovforslaget tar utgangspunkt i dagens personvernregelverk uten å ta høyde for at Norge fra mai 2018 får nye personvernregler. Vi mener registeret ikke er godt nok utredet til at Stortinget kan ta stilling til om det bør etableres.