Høringsuttalelser 2017

 • Utkast til ny personopplysningslov - høringssvar

  Gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett er det viktigste som har skjedd på personvernområdet på lang tid. Datatilsynets høringssvar er derfor svært omfattende, og de fleste problemstillingene som tas opp i forslaget er nøye omtalt.

 • Må styrke forskning på personvern for å sikre tillit til digitale tjenester

  Regjeringens «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning» bør tydeligere fremme forskning på personvern, personvernfremmende teknologi og kompetanseheving i IKT-utdanninger, mener Datatilsynet.

 • Pasienter bør samtykke til ny oversikt over legemiddelbruk

  Pasientens legemiddelliste er et nytt register som skal vise pasientens faktiske legemiddelbruk. Forslaget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. For å øke pasientsikkerheten skal det lagres flere opplysninger om pasienters legemiddelbruk enn det som er praksis i dag.

 • Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler

  Både personvernkonsekvensene og de brede samfunnskonsekvensene av algoritmebaserte avgjørelser i trafikken må utredes grundig.

 • Passloven må være tydelig om bruk av ansiktsfoto

  Det må komme tydeligere fram at lagring av ansiktsfoto i passregisteret skal kunne benyttes til automatiserte søk. Dette innebærer at ansiktsbildene blir tatt i bruk på en helt ny måte.

 • Klart nei til digitalt grenseforsvar

  Konklusjonen i Datatilsynets høringsuttalelse er at innsamlingen av informasjon, og overvåkingen av nordmenns kommunikasjon som Lysne II-utvalget legger opp til, blir så omfattende at forslaget ikke kan gjennomføres.