Ulovlig bruk av GPS til kontroll av arbeidstakere

Personvernnemnda støtter Datatilsynet i at Avfallservice AS sin bruk av GPS-systemet i kontroll av arbeidstakerne, er ulovlig.

Firmaet tok opprinnelig i bruk et GPS- og navigasjonssystem i sine kjøretøy for å effektivisere driften av virksomheten. GPS-systemet kan blant annet gi opplysninger om hvor sjåførene befinner seg. Firmaet sammenstilte disse opplysningene med innleverte timelister for å finne ut om sjåføren urettmessig hadde fått overtidsbetaling.

Ulovlig sammenstilling av opplysninger

Bruk av opplysninger fra GPS-systemet til kontroll med arbeidstakers bruk av arbeidstiden var etter Datatilsynets vurdering uforenlig med det opprinnelige formålet. Tilsynet kom også fram til at sammenstilling av GPS-data og timelister er i strid med personopplysningsloven.

Avfallsservice AS klaget på vedtaket til Personvernnemda og saken ble samtidig behandlet i rettssystemet. Både Personvernnemda og lagmannsretten kom til at firmaets bruk av opplysninger fra GPS-systemet i denne saken, var ulovlig.