Bruk av Google Apps i Narvik kommune

Datatilsynet ber Narvik kommune om å redegjøre for bruken av Google Apps for håndtering av personopplysninger om innbyggere, ansatte, samarbeidspartnere og folkevalgte i kommunen.

Narvik kommune ble nylig landets første offentlig etat som valgte Google som totalleverandør av e-post, kalender og gruppevare. Løsningen ble innført for halvannen måned siden.

Datatilsynet ble gjort kjent med saken gjennom en henvendelse fra en privatperson og gjennom omtale i nettavisen digi.no om Narvik kommunes håndtering av personopplysninger knyttet til bruk av Google Apps. Tilsynet ber derfor kommunen om å redegjøre for hvilke personopplysninger de skal behandle og hvilken risikovurdering de gjorde før de tok i bruk tjenesten.

Underlagt amerikansk lovgivning

Google Apps er et produkt som leveres av Google i USA og dermed ikke underlagt norsk lov om håndtering av personopplysninger. Kommuner og andre offentlige myndigheter er pålagt å vurdere risikoen ved å bruke slike tjenester, før de tas i bruk.

- Narvik kommune er den første saken vi tar opp når det gjelder nettskyløsninger mot offentlig sektor. Det blir en prøvesak for vår behandling av slike saker, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Google Apps og nettsky-tjenester

Google Apps er en såkalt nettsky-tjeneste. Det vil si at produksjon, behandling og lagring av innhold skjer på Internett og ikke på kommunens egne servere. Mange av disse eksterne serverparkene står utenfor Norges grenser.

Utfordringen for både offentlige og private virksomheter i Norge er å sørge for at avtalen de har med leverandøren av nettsky-tjenester tilfredsstiller norsk personvernlovgivning.