Aksepterer bruk av Google Analytics

Datatilsynet har konkludert med at Skatteetaten og Lånekassen i tilstrekkelig grad vet hvordan Google håndterer IP-adresser i analyseverktøyet Google analytics. Opplysningene anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Lånekassen og Skattetaten bruker Google analytics med anonymiseringsfunksjonen aktiv. Når IP-adresser samles inn via Skatteetatens og Lånekassens nettsider, sendes disse til Google som står for behandlingene av opplysningene.

Etter kontrollen med etatenes bruk av Google analytics i 2011, var den sentrale mangelen at etatene ikke hadde tilstrekkelig kontroll på eventuell videre bruk av personopplysningene hos databehandleren Google.

Har fulgt påleggene i rapporten

I svaret på Datatilsynets foreløpige kontrollrapport, viser etatene at de har kontroll med hvordan Google håndterer IP-adresser for webanalyse. I tillegg forsikrer databehandleren, det vil si Google, om at IP-adressene anonymiseres, og at opplysningene ikke brukes til annet enn webanalyseformål.

Datatilsynet er tilfreds med etatenes svar, og har konkludert med at deres bruk av Google analytics er akseptabel. Saken er derfor avsluttet fra Datatilsynets side.

Etatene har ansvaret

Ved bruk av Google analytics er Skatteetaten og Lånekassen, behandlingsansvarlige og Google databehandler, det vil si en leverandør som utfører tjenester på vegne av ansvarlig virksomhet.

Som behandlingsansvarlig, er etatene ansvarlig for å avtale hvordan Google skal behandle personopplysningene (databehandleravtale). De skal også ha kontroll over hvordan databehandleren håndterer personopplysningene.

Forutsetninger for bruk av Google analytics

En forutsetning for at Datatilsynet kan akseptere bruk av Google analytics, er at anonymiseringsfunksjonen er aktivert, at avtalen med Google er klar nok, og at virksomheten i tilstrekkelig grad er kjent med hvordan Google håndter personopplysningene.

Virksomheter som benytter webanalyseverktøyet forutsettes også å informere de besøkende nettbrukerne om at de bruker webanalyseverktøyet.

Hva er Google Analytics?

Google Analytics er et gratis analyseverktøy som Skatteetaten, Lånekassen og svært mange andre offentlige og private virksomheter benytter på sine nettsider. Dette, og lignende analyseverktøy, samler inn blant annet IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov, slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Virksomheter som har ansvar for innsamling av IP-adresser, må behandle disse på en forsvarlig måte.

Informasjonskapsler

Google analytics benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). Bruk av informasjonskapsler er også drøftet i tilsynsrapportene. Datatilsynet konkluderte ikke med avvik, men konstaterte utfordringer ved slik bruk. Denne problemstillingen vil Datatilsynet håndtere videre på generelt grunnlag.

Se også