Videokonferanseutstyr er ikke ulovlig overvåking

Personvernnemnda er i en klagesak enig med Datatilsynet i at bruk av videokonferanseutstyr kan brukes for å optimalisere drift og sikkerhet.

Bakgrunn for klagesaken som nå er endelig avgjort i Personvernnemnda er at offshoreselskapet BP Norge bruker videokonferanseutstyr i kontrollrom både offshore og på land. Formålet er å øke sikkerheten og at de ansatte bedre skal kunne bistå hverandre i arbeidet.

Videokonferanseutstyr øker sikkerheten

Datatilsynet er enig med BP Norge at bruk av videokonferanseutstyr i denne sammenheng er nødvendig for å optimalisere driften og øke sikkerheten. I sin behandling av saken la tilsynet også vekt på at tiltaket har hatt positiv effekt. Datatilsynet aksepterer også at bildeoverføringen må være kontinuerlig for å oppnå full integrering av kontrollrommene.

Personvernnemnda støtter Datatilsynets vurdering

Arbeidstakere i selskapet klagde på Datatilsynets vedtak fordi de følte seg overvåket i arbeidet. Personvernnemda har behandlet klagen fra de ansattes representanter, men støtter Datatilsynets vurdering.

Begrunnelsen for kameraovervåkingen er sikkerhet. Ved at to uavhengige miljøer kan se det samme vil en hendelse som oppstår bli enklere å jobbe med for de to uavhengige miljøene sier Personvernnemnda i sin avgjørelse. Etter nemnda syn vil det være mindre krenkende med kameraovervåking som går begge veier, enn enveis overvåking.  Nemda forstår at de ansatte kan oppleve toveis overvåkning som stressende og ubehagelig, men nemnda finner at dette hensynet i denne saken ikke er tungveiende.

Les mer: