Kontroll hos Ruter

- Ruter krever lagret langt flere opplysninger enn de har saklig behov for, mener Datatilsynet, og krever opprydning i selskapets lagring av detaljer om kundenes reiser.

- Informasjonen som har blitt gitt til kundene er heller ikke god nok til at et samtykke kan bli sett på som gyldig behandlingsgrunn, skriver Datatilsynet i sin kontrollrapport.

Mengder av opplysninger

Ruter oppgir selv til Datatilsynet at hver gang kunden stempler (validerer) reisekortet, sendes disse personopplysningene inn i Ruters sentralsystem:

Transaksjonstype, businessdate, status på transaksjonen, utførende PTO (KTP, NSB eller Ruter), stasjons-id eller utstyrs-id, korteier, korttype, sluttdato for kortet, status for applikasjonen på kortet, transaksjonsteller (telles opp hver gang det skrives til kortet), sluttdato for applikasjonen, produkteier, produkttemplate-id, produktkode, produktsekvens-nummer, salgsdato for produktet, selgende PTO (KTP, NSB eller Ruter), sone fra, via og til dersom soneprodukt, utløpsdato for produktet (ved valideringer), om produktet er solgt via AutoRenew eller ikke, slutt dato for AutoRenew, gjenværende verdi på Flexus-konto, transaksjonsverdi (0 ved valideringer), betalingsmåte, linje ( buss/ trikk),  avgangstid (buss, trikk avgangstid fra startholdeplass), transakjonstidspunkt, utførende transportør, og endelig sjåfør og id ( for salgsrapporter).

Datatilsynet kan ikke se at en så omfattende innsamling og lagring av reisedata knyttet til person er nødvendig for å fakturere, administrere driften, eller behandle klager fra passasjerene. Tilsynet krever derfor at opplysninger om reiser en passasjer bruker e-billetten sin til, slettes senest 30 dager etter at billettens gyldighetsperiode er gått ut. Når passasjeren har periodekort, vil denne regelen kun gjelde den første reisen som stemples på billetten. Etterfølgende stemplinger får selskapet ikke lagre på personidentifiserbar form.

Dette er ikke til hinder for at Ruter kan lagre informasjon på anonymisert form til bruk i sitt planleggingsarbeid.

Ruter har tre ukers frist til på å klage på vedtaket.

Last ned: