Google betaler gebyr for Google Street View

Datatilsynet illegger Google et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for brudd på personopplysningsloven. Google må også slette payload-data innsamlet av deres Street View-biler i Norge.

I 2010 ble Datatilsynet informert av Google om at deres Street View-biler hadde samlet inn payload-data i forbindelse med deres kartlegging av gater og veier i Norge. Payload-data vil si kommunikasjon på private trådløse nettverk, og kan blant annet omfatte brukernavn, passord og innhold i e-poster.

Alvorlig brudd

- Datatilsynet ba i juni i fjor Google om å slette alle disse dataene, og fikk en bekreftelse på at dette var gjennomført. I juli i år kom det derimot frem at alle disse dataene ikke var slettet likevel. Det er klart at dette er noe tilsynet ser svært alvorlig på, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

- Google mangler rettslig grunnlag for å innhente denne typen informasjon, det er ikke bedt om samtykke fra enkeltpersonene dette omfatter, opplysningene er lagret utover det som er nødvendig og opplysningene er ikke slettet etter anmodning fra Datatilsynet. Dette gjelder dessuten for en forholdsvis stor gruppe intetanende enkeltindivider, sier Thon. Han understreker samtidig at tilsynet har tatt hensyn til at det var Google selv som varslet om denne innsamlingen. Det ville vært vanskelig for Datatilsynet alene å oppdage denne type avvik.

Google bekrefter sletting

Google har bekreftet at de endelig har slettet de ulovleg innhentede dataene. Virksomheten kommer også til å betale overtredelsesgebyret.

Last ned: