Gebyr for skjult overvåking til United bakeries

Datatilsynet har pålagt United Bakeries å betale et overtredelsesgebyr på 40 000,- etter å ha drevet skjult overvåking av sine ansatte.

Datatilsynet gjennomførte høsten 2010 tilsyn hos United Bakeries Majorstua, og avdekket der flere brudd på personopplysningsloven. Det groveste bruddet var skjult kameraovervåking av de ansatte via et kamera gjemt i en røykvarsler.

Grovt brudd

Den skjulte overvåkingen foregikk på et minikontor der de ansatte kunne trekke seg tilbake for å gjøre kontorarbeid eller private gjøremål. Dette rommet var tidligere brukt som tellerom, og har fortsatt å bli overvåket etter at det ble omgjort til kontor for de ansatte.

– Men uansett; pengetelling eller kontoroppgaver, det er ikke lov å benytte skjult overvåking, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen hos Datatilsynet. –Dette er et grovt brudd på bestemmelsene om kameraovervåking. Ikke bare manglet det skilting og informasjon til de ansatte, men de ansatte er bevisst ført bak lyset gjennom flere år ved at kamera har vært skjult.

Flere pålegg

Virksomheten har i tillegg fått pålegg om å gjennomgå og forbedre varslingen av overvåkingen, og redusere kamerabruken rundt disken. Kameraene som fanger opp kafébord skal dessuten fjernes.

– På steder som brukes til avslapning og sosialt samvær bør personvernhensyn tas i større grad. Typiske eksempler på dette er kafeer og restauranter. Her har kundene gjerne en forventning til å kunne spise og hygge seg uten at det medfører en kontinuerlig filming av dem, sier Aanensen. – Vi kan heller ikke se at United Bakeries har et spesielt sikkerhetsbehov, og overvåkingen bør derfor holdes til et minimum.

Last ned: