Eldre vedtak

 • Kan få fjernet Googles automatiske forslag til søk

  Dersom Ola Nordmann skriver inn sitt navn i Google, og ikke liker at han får opp forslagene «Ola Nordmann Alzheimer» eller «Ola Nordmann kriminell», kan han be Google om å fjerne disse forslagene til søk.

 • Én har fått medhold i Google-sletting

  Datatilsynet har behandlet de fem første klagene på at Google ikke vil fjerne belastende søketreff fra trefflista.

 • Helseopplysninger på avveier

  GE Healthcare Systems har hentet ut helseopplysninger fra flere virksomheter uten at dette var autorisert. Personvernnemnda har avgjort at virksomhetene har informasjonsplikt overfor de berørte pasientene.

 • Skan-kontroll si analyse- og varslingsteneste er ulovleg

  Delar av AS Skan-kontroll si verksemd bryt med personopplysningslova, avgjorde Datatilsynet i 2013. Seinare gjorde Personvernnemnda om på enkelte punkt i avgjerda.

 • Aksepterer bruk av Google Analytics

  Datatilsynet har konkludert med at Skatteetaten og Lånekassen i tilstrekkelig grad vet hvordan Google håndterer IP-adresser i analyseverktøyet Google analytics. Opplysningene anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

 • Åpner for bruk av nettskytjenester (endelig rapport)

  Datatilsynet har vurdert bruken av nettskytjenester hos Narvik og Moss kommune. Konklusjonen er at tilsynet åpner for bruk av tjenestene, og at Narvik kommune kan fortsette å bruke Google Apps. Moss har fått veiledning i bruken av Microsoft Office 365.

 • Mener at bruk av Google Analytics er lovstridig (foreløpig rapport)

  Skatteetatens og Lånekassens bruk av analyseverktøyet Google Analytics er i strid med personvernlovgivningen. Etatene har ikke kontroll på hvordan Google bruker opplysninger om de som besøker deres nettsider.

 • Google betaler gebyr for Google Street View

  Datatilsynet illegger Google et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for brudd på personopplysningsloven. Google må også slette payload-data innsamlet av deres Street View-biler i Norge.

 • Nei til bruk av Google Apps (foreløpig rapport)

  Datatilsynet set ein stoppar for Google sine nettskytenestar, Google apps. - Tenesten strider mot personvernlovgivinga på fleire punkt, seier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

 • Ulovlig bruk av GPS til kontroll av arbeidstakere

  Personvernnemnda støtter Datatilsynet i at Avfallservice AS sin bruk av GPS-systemet i kontroll av arbeidstakerne, er ulovlig.

 • Bruk av Google Apps i Narvik kommune

  Datatilsynet ber Narvik kommune om å redegjøre for bruken av Google Apps for håndtering av personopplysninger om innbyggere, ansatte, samarbeidspartnere og folkevalgte i kommunen.

 • Videokonferanseutstyr er ikke ulovlig overvåking

  Personvernnemnda er i en klagesak enig med Datatilsynet i at bruk av videokonferanseutstyr kan brukes for å optimalisere drift og sikkerhet.

 • Gebyr for skjult overvåking til United bakeries

  Datatilsynet har pålagt United Bakeries å betale et overtredelsesgebyr på 40 000,- etter å ha drevet skjult overvåking av sine ansatte.

 • Kontroll hos Ruter

  - Ruter krever lagret langt flere opplysninger enn de har saklig behov for, mener Datatilsynet, og krever opprydning i selskapets lagring av detaljer om kundenes reiser.

 • Kontrollar av bomselskap

  Datatilsynet har i løpet av våren 2009 kontrollert behandling av personopplysingar hjå to bomselskap. Kontrollane synte at kundane får for dårleg informasjon om handtering av personopplysingar, og at sletterutinane er mangelfulle.

 • Dopingkontrollar ved Skullerud sportssenter

  Skullerud sportssenter ønskte å delta i eit antidopingprogram som inkluderte dopingkontrollar av medlemene til senteret. Datatilsynet godtok ikkje testordninga. Personvernnemnda omgjorde vedtaket.