Gebyr til firma som har kredittvurdert uten lov

Ikas, nå Axactor Norway AS, har fått et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for å ha drevet med kredittvurdering uten at firmaet har hatt konsesjon.

Kredittvurdering er en form for behandling av personopplysninger som er svært inngripende i den personlige integritet. Det er derfor en krenkelse av grunnleggende personverninteresser når Axactor har behandlet denne typen personoopplysninger i strid med loven.

Firmaer som ønsker å drive kredittopplysningsvirksomhet skal forhåndsgodkjennes av Datatilsynet. Dette firmaet har ikke hatt slik godkjenning.

Axactor Norway AS har i sitt tilsvar til Datatilsynet opplyst at firmaet nå har endret sine rutiner og redigert hjemmesidene slik at dette ikke skal skje igjen. Firmaet opplyser også at praksisen har funnet sted siden før personopplysningsloven trådte i kraft i 2000, en opplysning som virker skjerpende i vurderingen fra Datatilsynet.

Axactor Norway AS har påklaget Datatilsynets vedtak.