Klart nei til digitalt grenseforsvar

Digitalt grenseforsvar kan legge til rette for storstilt overvåkning av norske borgere. Datatilsynet mener det er stor sannsynlighet for at dataene brukes til andre formål og av andre myndigheter enn E-tjenesten. 

Klart nei til digitalt grenseforsvar