Søke konsesjon

Ved å søke Datatilsynet om konsesjon, kan en virksomhet få forhåndsgodkjent sin behandling av personopplysninger.

Søk konsesjon (generell bokmålversjon)

Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men det må underskrives før det sendes til Datatilsynet.

Merk at Datatilsynet bruker 8-12 uker på å behandle en konsesjonssøknad. Noen ganger kan det også gå lenger tid. Det er forskerens ansvar å estimere og begrunne i søknaden hvor lang tid det er behov for konsesjon. Det er viktig å beregne nok tid for å få prosjektet ferdigstilt og resultatene publisert når man søker konsesjon, slik at man slipper å sende en endringssøknad.

Her finner du veiledning for hvordan du fyller ut konsesjonsskjema (bokmål)

Her finn du rettleiing for korleis du kan fylle ut ut konsesjonsskjema (nynorsk)

 

På vår samleside finn du alle våre konsesjonsskjema innan ulike bransjer i diverse versjonar.

Melding eller konsesjon?

Om du skal melde eller søke konsesjon avhenger av hvilke opplysninger du skal behandle. Hovedregelen er at behandling av sensitive personopplysninger er konsesjonspliktig.

Melding eller konsesjon?