Om konsesjoner frem til nytt regelverk

Det vil sannsynligvis bli endringer i ordningen med konsesjoner når den nye personopplysningsloven trer i kraft i mai, men det er fremdeles uklart hva som vil skje med konsesjonsarbeidet.

I forslaget til ny personopplysningslov er det ikke foreslått at ordningen med forhåndsgodkjenning av behandling av personopplysninger (konsesjon) skal videreføres.

Ny personopplysningslov er imidlertid ikke vedtatt og det er heller ikke lagt frem en lovproposisjon. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet hva løsningen blir for eksisterende konsesjoner, eller når Datatilsynet skal slutte å ta imot og behandle konsesjonssøknader.

Vi vil ta imot konsesjonssøknader og behandle dem etter eksisterende regelverk frem til vi vet mer om konsesjonenes fremtid. Vi har for tiden om lag 12 uker svartid for konsesjonssøknader, men svartiden kan variere fra fagområde til fagområde

Mer informasjon vil bli lagt ut på denne siden når vi vet mer.

Vi oppfordrer samtidig alle til å sette seg inn i de nye personvernreglene, som kan oppstille strengere krav til behandlingen enn det som følger av gjeldende regelverk og konsesjoner. Databehandlingsansvarlig er selv ansvarlig for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med det nye regelverket.

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018