Søk i registrerte meldinger

Her kan du søke etter virksomheter som har registrert eller sendt melding til Datatilsynet om behandling av personopplysninger.

Meldingsbasen inneholder blant annet oversikt over virksomheter som har registrert at de bruker kameraovervåking.

Hvordan søke etter registrerte meldinger

  1. Du kan søke etter en virksomhet.
  2. Du kan bare søke etter virksomhetens navn eller organisasjonsnummer.
  3. Før du søker, sørg for at skjemaet er blankt ved å trykke "blank skjema".

Søk i meldinger