Mindre virksomheter og kontroll med personopplysninger

Veilederen er for virksomheter som kun håndterer opplysninger om egne ansatte, eller ikke-sensitive kundeopplysninger. Veilederen er lagt opp slik at den kan redigeres til å bli virksomhetens internkontroll.

Denne veilederen hjelper den som er ansvarlig for at virksomheten bygger opp internkontroll slik at virksomheten behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

En forutsetning for å benytte veilederen er at virksomheten kun behandler personopplysninger om sine egne ansatte, eller ikke-sensitive kundeopplysninger. 

Veilederen er delt i to deler. Del 1 gir brukeren nødvendig bakgrunnskunnskap og veiledning. Del 2 er en eksempeltekst. Dokumentet redigeres av virksomheten selv og blir til virksomhetens dokumenterte internkontroll.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll