Vant internasjonal pris

Tirsdag denne uken vant Datatilsynet en internasjonal pris for prosjektet "I beste mening" - om bilder av barn på nett. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen, og fikk stor oppmerksomhet da det ble lansert i februar på Safer Internet Day.

"Global Privacy and Data Protection Award 2017" ble delt ut på den internasjonale personvernkonferansen (ICDPPC) til personvernmyndigheter som har utmerket seg innen ulike kategorier, og i år ble prisene utdelt i Hong Kong. Datatilsynet vant i kategorien "Education and Advocacy" i konkurranse med 45 andre prosjekt fra rundt om i verden.

Tilgjengelig for alle

I begrunnelsen la juryen vekt på at alt innhold kan deles og gjenbrukes av andre land gjennom creative commons. Det ble også lagt vekt på at det var laget gode verktøy for flere målgrupper slik at mange kunne ta tak i utfordringene ved å dele bilder av barn på nett.

Juryens begrunnelse på engelsk:
"A smart digital way to educate parents, children and staff at kindergartens on seeking permission before sharing pictures of children online. Various resources are available such as a music video for older children an an animated information film for adults. All content is availeable to anyone under creative commons and can be used by anyone."

Om prosjektet

På Safer Internet Day 2017 satte vi fokus på hvordan bilder av barn bør håndteres, og ikke minst at barn må få si sin mening når bilder tas. Det ble lansert en ny veileder, "I beste mening", for foresatte og de som jobber med barn der man kan lese om reglene, men også om hva som er lurt og ikke. Det ble samtidig lansert en informasjonsfilm til bruk på foreldremøter og lignende, og musikkvideoer for barn i både barnehagen og på skolen. Videre ble det sendt informasjon om det tilgjengelige materiellet til alle barnehagene i landet.

Målet med prosjektet var å få oppmerksomhet og debatt om et aktuelt tema som mange er opptatt, samtidig som vi ønsket å gi barn under 15 år en sterkere stemme. Etter barnekonvensjonen har alle barn rett på privatliv, og i mange sammenhenger kan det diskuteres om dette overholdes. Det var derfor viktig å få denne rettigheten frem i lyset og informere også barn og unge om at de bør si ifra dersom det publiseres bilder av dem de ikke ønsker.

Finn alt innholdet vi lagde i prosjektet, inkludert blant annet filmer og diskusjonsoppgaver om temaet (på dubestemmer.no)

Bilder av barn

Hvordan er reglene for publisering av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på? Vi har laget en veileder som vil være nyttig for alle som ønsker å ta eller dele bilder av barn - enten det er i privat eller offentlig regi.

Bilder av barn