Personvern og nettvett for barn og unge

Personvern og nettvett er et stort og omfattende tema. For å gi en grundig og tilpasset innføring i dette har vi laget en egen nettressurs, dubestemmer.no, som vi driver vi i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Der finner du viktig informasjon for alle aldersgrupper.

Dubestemmer.no gir god og grunnleggende opplæring om personvern og nettvett til barn og unge mellom 9 og 18 år. Erfaringen er imidlertid at på disse nettsidene kan både barn, unge og voksne lære om personvern og digital dømmekraft.

Sidene er delt inn i noen hovedtema - personvern, sosiale medier, uønskede hendelser og kildekritikk/digitale spor - og hvert tema inneholder faktainformasjon, historier fra virkeligheten, filmer og oppgaver. Oppgavene kan fungere som diskusjonsgrunnlag i klassen, eller vurderes enkeltvis hjemme eller sammen med de foresatte.

Målet er å skape diskusjon og refleksjon hos de unge slik at de blir i bedre stand til å ivareta eget - og ikke minst andres - personvern.

Høy tilfredshet

Tidligere undersøkelser har vist svært høy tilfredshet blant lærere som har gjennomført undervisningsopplegget i sine klasser. To av tre lærere har svart at de vurderte elevenes samlede interesse for tematikken som stor eller svært stor. Like mange sa at materiellet i stor eller svært stor grad førte til diskusjon og refleksjon i klassen. Nesten alle lærerne opplevde at opplegget økte elevenes kunnskap og bevissthet om personvernspørsmål. 

Filmer om personvern

På dubestemmer.no finner du også flere filmer som på ulikt vis tar opp personvern og digital dømmekraft for ulike aldersgrupper.