Samtykkeerklæring - bilder av barn

Skal barnehagen, skolen, virksomheten eller organisasjonen ta eller dele bilder av barn? I så fall må dere ha gyldig samtykke. Her er noen tips og stikkord til hva en samtykkeerklæring bør inneholde.

Barnehager og skoler er ansvarlige for bilder som tas i deres regi. Dette gjelder også for fritidsaktiviteter og lignende. Allerede før bildet i det hele tatt tas, må man ha et samtykke fra de foresatte. Da er det en fordel å ha et samtykkeskjema der det kommer tydelig frem hva de foresatte faktisk samtykker til.

Dette gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt eller dersom de skal deles på nett. Det gjelder enten bildene skal deles på virksomhetens hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder dessuten uavhengig om bildene publiseres åpent eller i lukkede grupper. Samtykke fra de foresatte må være på plass.

Hver virksomhet må lage et samtykkeskjema som er tilpasset hvordan bildene skal brukes. Siden virksomhetene kan være svært forskjellige (privat/offentlig, barnehager, grunnskoler, videregående, sykehus eller annet), og siden de har ulik praksis for publisering, er dette derfor bare en huskeliste til punkter som kan være med i et samtykkeskjema. Det er så opp til virksomheten å lage et eget skjema/erklæring som er tilpasset behovet.

Skjemaet bør inneholde relevante og konkrete spørsmål som de foresatte skal krysse av for:

  1. Er det greit at det tas bilder/film av barnet?
  2. Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider?
  3. Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? (Her må det spesifiseres hvor bildene vil kunne publiseres og om det er åpne eller lukkede profiler/grupper.)
  4. Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til skolen/barnehagen/organisasjonen?
    ...osv

Erklæringen bør dessuten nevne følgende for å berolige de foresatte:

  • Barnehagen/skolen/organisasjonen vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
  • Barnehagen/skolen/organisasjonen vil ikke ta bilder av barna når de er svært lettkledde.
  • Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.
  • Barnehagen/skolen/virksomheten vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna.

Underskrift av virksomheten og de foresatte, samt gjerne barnet selv.

22