Har du barn på sosiale medier?

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med sosiale medier. Flere aktører har derfor gått sammen og laget en veileder for voksne med ansvar for barn i sosiale medier.

Veilederen gir konkrete råd som voksne kan ha nytte av, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Viktig med voksne forbilder

Foreldre er sentrale rollemodeller for sine barn. Det er viktig at de setter seg inn i deres digitale verden og har kunnskap om de mulighetene og utfordringene barna møter på nett for å kunne være gode veiledere. I tillegg har også skolen en viktig rolle i arbeidet med å hjelpe de unge til å bli trygge nettbrukere.

En lang rekke aktører fra offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner og kommersielle aktører har stilt seg bak veilederen, som ble laget i regi av Medietilsynet.