Bruk av digitale hjelpemidler i skolen

Under pandemien har det oppstått et stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet. Her er Datatilsynets råd.

  1. Vi vil oppfordre de ansvarlige ved kommunene og skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger.
  2. Dersom ledelsen er usikre på bruk av løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
  3. Det er også viktig at enkeltlærere spør de ansvarlige ved skolen før de tar i bruk nye verktøy skolen tidligere ikke har godkjent.
  4. Vi vil samtidig be alle om å være ekstra varsomme når det gjelder sensitive personopplysninger.
  5. På Facebook er det opprettet en egen gruppe for lærere, "Korona-dugnad for digital undervisning". Det er et flott initiativ og der deles mye nyttig informasjon for å finne gode løsninger. Der er det også mange som tar opp problemstillinger om personopplysninger, sikkerhet og personvernregelverket, og vi ser flere gode diskusjoner om dette. Det kan derfor være nyttig å følge med på denne Facebook-siden og lufte eventuelle spørsmål om hvordan andre skoler løser utfordringene der.
  6. Når krisen er over, bør bruken evalueres og gjennomgås og informasjon eventuelt slettes.

Vi vil i denne sammenhengen understreke at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet. Det overordnede budskapet er at vi alle viser litt smidighet i denne kriseperioden.

Mulig å fjernundervise på personvernvennlige måter

Vi ser at flere kommuner velger å forby lærere å ha nettundervisning med elevene. Begrunnelsen er personvern og at enkelte verktøy kan gi innsyn i andres hjem og eventuelt også gi mulighet for å ta opptak for avspilling senere. Vi vil understreke at det er opp til den enkelte kommune å ta slike valg.

Samtidig ønsker vi ikke at personvernet og personvernforordningen blir brukt som unnskyldning, hvis den egentlige årsaken er manglende kompetanse eller ressurser til å sette seg inn i mulighetene som finnes. Det er mulig å gjennomføre hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter, for eksempel ved at alle som er pålogget utenom læreren har avslått mikrofon og kamera. Når slike verktøy benyttes er god informasjon til elever og foresatte svært viktig, men også lærerne må få god informasjon om hvordan dette kan brukes på en god og personvernvennlig måte.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?

Mange har opplevd en kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer på grunn av koronasituasjonen. På nettvett.no finner du en rekke gode råd og tips for hvordan du kan bevare en trygg digital hverdag.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?