Opplysninger om smittede elever eller lærere

Opplysninger om smittede elever eller lærere må meldes videre til helsetjenesten i kommunen. Deres oppgave er blant annet å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.

Lovgivningen fordeler oppgaver og ansvar i slike tilfeller som vi står i nå, og Datatilsynet anbefaler at skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner kontakter ledelsen i sine kommuner/fylkeskommuner for nærmere informasjon om hvem som skal gjøre hva i smittetilfeller.

Hvordan det skal informeres om enkelttilfeller, skal være basert på en vurdering fra riktig helsepersonell, i praksis kommuneoverlegen. De vil ta stilling til hvilken informasjon som er nødvendig å dele på generelt grunnlag, og i hvilke tilfeller det er nødvendig å dele taushetsbelagte personopplysninger.

Den enkelte skole og institusjon bør derfor være varsomme med å informere om enkeltelever eller læreres tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene. Dersom det skulle oppstå tilfeller der det ikke er mulig å søke veiledning på riktig sted, bør informasjonen gis uten at den inneholder personopplysninger. Det vil være tilstrekkelig med informasjon om at det for eksempel er påvist smitte som medfører at en hel skoleklasse skal være i karantene, dersom dette er de gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Reglene på dette området endrer seg ofte, så vi oppfordrer dere til å søke informasjon på kommunens hjemmeside, eller på temasidene om koronasmitte hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.