Opplysninger om smittede elever eller lærere

Opplysninger om smittede elever eller lærere må meldes videre til helsetjenesten i kommunen. Deres oppgave er blant annet å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.

Lovgivningen fordeler oppgaver og ansvar i slike tilfeller som vi står i nå, og Datatilsynet anbefaler at skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner kontakter ledelsen i sine kommuner/fylkeskommuner for nærmere informasjon om hvem som skal gjøre hva i smittetilfeller.

Hvordan det skal informeres om enkelttilfeller, skal være basert på en vurdering fra riktig helsepersonell, i praksis kommuneoverlegen. De vil ta stilling til hvilken informasjon som er nødvendig å dele på generelt grunnlag, og i hvilke tilfeller det er nødvendig å dele taushetsbelagte personopplysninger.

Den enkelte skole og institusjon bør derfor være varsomme med å informere om enkeltelever eller læreres tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene. Dersom det skulle oppstå tilfeller der det ikke er mulig å søke veiledning på riktig sted, bør informasjonen gis uten at den inneholder personopplysninger. Folkehelseinstituttets retningslinjer for karantene tilsier at hele skoler skal i karantene ved påvist smitte hos lærer eller elev. Det vil da i disse tilfellene være tilstrekkelig med informasjon om at det er påvist smitte som medfører at alle skal være i karantene.

Vi oppfordrer til å søke informasjon på kommunens hjemmeside eller på temasidene om koronasmitte hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.