Koronasituasjonen har skapt utfordringer for folks personvern på svært mange områder. På denne siden har vi samlet all informasjon vi har som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til korona (Covid-19) og personvern. 

Den smittede (registrerte) sine rettigheter

Personvernforordningen gir en rekke rettigheter til den registrerte, blant annet rett til informasjon og innsyn. Dette gjelder også for helseopplysninger.
Les mer om den registrertes rettigheter

Når det gjelder koronasmitte spesielt, viser vi til Folkehelseinstituttets nettsider om hvilken informasjon du skal motta dersom dine personopplysninger blir behandlet i forbindelse med smitte av koronavirus.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?

Mange har opplevd en kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer på grunn av koronasituasjonen. På nettvett.no finner du en rekke gode råd og tips for hvordan du kan bevare en trygg digital hverdag.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?