Hva er digital dømmekraft?

Digital dømmekraft er et begrep som ofte dukker opp, men hva er det egentlig, og hvorfor trenger vi det?

Filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer-prosjektet (et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet), og illustrerer noen situasjoner der digital dømmekraft kommer godt med.

Dubestemmer.no er en nettressurs der barn, unge og voksne kan lære om personvern og nettvett gjennom blant annet faktaartikler, oppgaver og filmer. 

25