Bilder av barn

Hvordan er reglene for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

Les også vår generelle veiledning om deling av bilder

De teknologiske mulighetene gjør at man stadig må ta nye hensyn og tenke seg bedre om når det gjelder publisering av bilder generelt, og barnebilder spesielt. Vi som er voksne må kjenne til reglene. Vi må også stille flere spørsmål for å beskytte barna, og vi må ta flere forholdsregler for ikke å miste kontrollen over bildene. Vi må dessuten sørge for at det vi gjør med bildene av barna i dag, ikke stiller dem i forlegenhet når de vokser til. 

De unge skal lære seg kjøreregler for hva de kan legge ut på nett om seg selv, men de skal også lære seg å respektere at andre kan ha andre grenser for hva de vil ha liggende på nett av bilder og annen informasjon. Det handler om digital dømmekraft. Da er det desto viktigere at barnehager, skoler, foreldre og andre går foran som gode forbilder - særlig når det gjelder fotografering og deling av bilder av barna, enten det er på skolens hjemmeside, i lukkede fora, på mammabloggen eller i sosiale medier.

Og utgangspunktet er at det alltid må finnes et samtykke fra de foresatte til alle barn på et bilde for at det skal være lov å dele bildene videre med andre - enten delingen skjer åpent på nett eller lukket i grupper eller via epost.

Rett til privatliv

Det er dessverre en del som ikke ser ut til å tenke på at barna faktisk har rett til personvern og privatliv. FNs barnekonvensjon (Barnekonvensjonen) understreker viktigheten av å ikke publisere for mange eller krenkende bilder av barn, og å alltid spørre barnet før bilder deles.

nettressursen dubestemmer.no er det lansert filmer både for barn og voksne, samt annet materiell som kan benyttes av barnehager som vil jobbe med denne tematikken.

Sjekkliste

Her er noen stikkord til hva man bør vurdere før deling av barnebilder:

  1. Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
  2. Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
  3. Mengde: Del færrest mulig bilder.
  4. Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
  5. Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
  6. Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.

Spesielt om bilder tatt i offentlig regi

Dersom bildene tas i offentlig regi (skole, barnehage, organisasjoner eller lignende), må de som tar bildene hente inn samtykke før bildene tas. Dersom skolen eller barnehagen filmer eller fotograferer barn for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det også kreve samtykke fra de foresatte. 

Les mer om fotografering i skoler og barnehager, og se våre tips til hva et samtykkeskjema/en samtykkeerklæring bør inneholde

Veiledningshefte

Vi har laget et veiledningshefte om bilder av barn på nett som heter "I beste mening". Her går vi gjennom reglene, samt gir gode råd med utfyllende informasjon. Det er også tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller personalmøter. Heftet kan bestilles ved å fylle ut skjemaet under.

Her kan du sende inn et skjema. For å gjøre dette må du først akseptere en skjema-cookie. Husk, du kan når som helst trekke tilbake et slikt samtykke ved å gå inn i cookie-innstillingene på nettsiden.

Hjelp til sletting?

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte Slettmeg.no enten på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Blant deres guider vil du også finne nyttige tips for hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysninger.

Hjelp til sletting?
20