Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Datatilsynet har i en rapport til Arbeidsdepartementet oppsummert hvilke utviklingstrekk og spesielle problemstillinger som er knyttet til kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Datatilsynets innspill til Arbeidsdepartementet handler om

  1. det praktiske omfanget av kontrolltiltak i arbeidslivet
  2. hvilke utviklingstrekk og problemstillinger som finnes på området
  3. om problemer på området i første rekke skyldes regelvkerket, eller om det er utfordringer knyttet til kultur, informasjon eller tilsyn
  4. behovet for eventuelle tiltak

Personvern på arbeidsplassen

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Og hvilke rettigheter har de ansatte?

Personvern på arbeidsplassen