FRA-lovens virkning for personvernet

Den svenske Lov om signalspaning (FRA-loven) regulerer svenske myndigheters adgang til spaning på elektronisk kommunikasjon. I denne rapporten viser Datatilsynet hvilke konsekvenser FRA-loven kan få for norske borgeres personvern.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fomyingsdepartementet.Samtidig ba Samferdselsdepartementet Post- og Teletilsynet utrede de tekniske omstendighetene rundt telekommunikasjon til og fra Sverige, herunder i hvilken grad norsk trafikk vil rammes av overvåkingstiltaket.

FRA-loven gir svenske myndigheter hjemmel til å legge til rette for spaning på elektronisk kommunikasjon som passerer riksgrensen. Eksempel på slik elektronisk kommunikasjon er E-post, internett-tjenester og IP-telefoni. Norsk elektronisk kommunikasjon kan bli overvåket av FRA fordi deler internettrafikken mellom Norge og resten av verden passerer gjennom Sverige. I prinsippet kan også trafikken mellom to norske endepunkter passere innom en av FRAs lytterposter, dersom den av tekniske årsaker blir rutet via Sverige.

Datatilsynet mener FRA-loven har virkninger for personvernet, i det loven potensielt vil kunne ha en dempende effekt på frimodigheten og dermed ytringsfriheten i samfunnet, skriver Datatilsynet i utredningen. Tiltaket kan også potensielt påvirke utviklingen av normer og perspektiver i negativ regning. Datatilsynet har imidlertid ikke grunnlag for å angi styrken i effekten av FRA-loven for norske borgeres personvern. En klarere konklusjon forutsetter en forskningsbasert tilnærming.

Svenske myndigheter vedtok loven 18. juni 2008, og loven trådte i kraft 1. januar 2009.

Last ned:

Datatilsynets utredning om FRA-lovens virkning for personvernet (pdf)