Rapporter om utvalgte tema

 • Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern
  23.09.2016

  Om du bruker en hjemmetest til å finne ut om helsen din, kan du ikke regne med å finne forståelig og dekkende informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

 • Sporing i det offentlige rom Sporing i det offentlige rom
  09.09.2016

  Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer.

 • Personprofilering på det digitale annonsemarkedet Personprofilering på det digitale annonsemarkedet
  03.11.2015

  Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser.

 • Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger
  02.09.2015
  Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.
 • Apper gir for dårlig informasjon Apper gir for dårlig informasjon
  23.10.2014

  Brukerne godtar for mye. De må bli mer kritiske til appers tilgang til opplysninger. Det er to av funnene fra en internasjonal undersøkelse Datatilsynet har deltatt på.

 • Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage
  02.07.2014
  Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.
 • Personvernkonsekvenser av lovforslag Personvernkonsekvenser av lovforslag
  18.12.2013
  Tar departementene hensyn til folks personvern når de utarbeider lover? Og hva er konsekvensene for personvernet etter at regelvelverket har trådt i kraft? Det er noen av spørsmålene som belyses i rapporten om ”Personvernkonsekvenser av lovforslag".
 • Big Data - personvernprinsipper under press Big Data - personvernprinsipper under press
  26.09.2013
  Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.
 • Internettsveip 2013 Internettsveip 2013
  19.09.2013
  Datatilsynet har sveipet 222 norske og utenlandske nettsider for å finne ut om virksomhetene forteller hvordan de bruker folks personopplysninger. Sveipet viser at 4 av 10 nettsider mangler personvernerklæring.
 • Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer
  02.05.2013
  Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.
 • En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor
  14.10.2012
  Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt? Hvem ser hva?
 • Utredningsinstruks: Vurdering av personvernkonsekvenser Utredningsinstruks: Vurdering av personvernkonsekvenser
  26.01.2012
  Denne veilederen skal bidra til at statlige etater på en god måte kan utrede de personvernmessige konsekvensene av sine forslag.
 • Hva vet mobilappen om deg? Hva vet mobilappen om deg?
  29.12.2011
  Hvilke personopplysninger henter applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.
 • What happens with personal information in Facebook?
  07.07.2011

  In 2010, the Norwegian Data Protection Authority conducted a case study of Facebook from a privacy point of view. The case study resulted in the report "Social Network Services and Privacy".

 • Facebook: Hva skjer med personopplysningene? Facebook: Hva skjer med personopplysningene?
  07.07.2011
  Datatilsynet gjorde høsten 2010 en studie av Facebook og nettsamfunnets tjenester sett fra et personvernståsted. Studien resulterte i rapporten ”Social Network Services and Privacy”.
 • Elektroniske pasientjournaler har sviktende tilgangsstyring Elektroniske pasientjournaler har sviktende tilgangsstyring
  15.05.2009
  I denne rapporten viser Datatilsynet at ivaretakelse av sikkerheten i elektroniske pasientjournaler er mangelfull.
 • FRA-lovens virkning for personvernet
  17.11.2008
  Den svenske Lov om signalspaning (FRA-loven) regulerer svenske myndigheters adgang til spaning på elektronisk kommunikasjon. I denne rapporten viser Datatilsynet hvilke konsekvenser FRA-loven kan få for norske borgeres personvern.