Personvern - tilstand og trender 2017

Et stort flertall av nordmenn vil ikke ha banktjenester utført av Facebook og Google, som blir en mulighet når EU nå liberaliserer bank- og forsikringsbransjen. Det er ett av funnene i vår undersøkelse i anledning personverndagen 30. januar.

Hele 79 prosent av de spurte er skeptiske til å få banktjenester fra disse selskapene, som blir en mulighet når EUs andre banktjenestedirektiv trer i kraft.

Tema for rapporten Personvern - tilstand og trender 2017 (pdf) er persontilpassing og bruk av kunstig intelligens. Teknologiutviklingen gjør at også tjenestene innen bank, forsikring, helse, trygd og skole nå i stadig større grad blir personaliserte, altså at du inngår et bytteforhold der du gir fra deg dine personopplysninger idet du bruker tjenesten.

I forbindelse med rapporten har vi bedt Opinion om å gjøre en undersøkelse blant 1001 nordmenn om deres holdninger til bruk av data i finansbransjen og offentlig sektor. Innen offentlig sektor er folk stort sett meget positive til å bruke dataanalyser for å gi persontilpassede tjenester. Mens nærmere 70 prosent er positive til at helsetjenesten følger dem opp på grunnlag av trenings- og aktivitetsdata, er kun 10 prosent positive til at forsikringsselskaper gjør det samme. 

Vår undersøkelse viser også at nordmenn er skeptiske til å oppgi sine helsedata til private aktører som forsikringsselskaper, for eksempel for å få rimeligere livsforsikring. Men det å bruke personaliserte tjenester er mer aktuelt for mange når de får klare fordeler presentert. Hele 40 prosent er positive til å få billigere bilforsikring ved å ha en liten boks i bilen som registrerer hvordan de kjører, slik Rema 1000s forsikringsselskap nå tilbyr. Bare 40 prosent er negative.

Overvåkningsøkonomien var temaet for personvernrapporten i 2016. Da så vi på hvordan de store internettselskapene som Facebook og Google bruker våre persondata som handelsvare. Årets rapport er på mange måter en oppfølger der vi zoomer inn på bruk av personopplysninger innen sektorene bank og finans, den såkalte «fintech»-sektoren, men også på personalisering i offentlig sektor.

Les rapporten her (pdf)

Tallene fra undersøkelsen (excel)

Se opptaket av frokostmøtet 30. januar: