Personvernundersøkelsen 2005

I en rapport om befolkningens holdning til og kunnskap om personvern fra 2005 framgår det at befolkningen har stor tillit til at deres eget personvernet er ivaretatt på en god måte.

Rapporten som er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), viser følgende om befolkningens holdning til og kunnskap om personern:

  • Innbyggerne har stor tillit til at personvernet blir ivaretatt på en god måte.
  • Befolkningen ikke er særlig bekymret for at personopplysninger kan bli misbrukt.
  • En stor andel reflekterer ikke over at det blir samlet inn opplysninger om dem, eller de bryr seg ikke om det. Dette gjelder også de som sier at de ikke stoler på at personvernet er så godt ivaretatt at man trygt kan gi fra seg personopplysninger.
  • Mange av oss gir fra oss opplysninger vi egentlig ikke ønsker å gi.

Resultane gir grunn til å sette spørsmålstegn ved forutsetingen om at folk i stor grad skal ivareta sitt eget personvern.

Les rapporten:

"Setter vår lit til Storebror ...  og alle småbrødrene med" (toi.no)