Personvernrapporten 2010

Hvordan blir fremtiden for personvernet - og hvordan har de store personvernutfordringene i 2010 vokst frem? Datalagringsdirektivet har skapt mer debatt enn noe annet EU-direktiv noen gang har gjort. Og hvorfor er det spesielt ungdommer som ikke vil ha disse reglene til Norge?
Åpne fil