Personvernrapporten 2009

Det er lett å få inntrykk av at alle barrierer som beskytter det private har blitt flyttet de siste årene. Det kan se ut til at det normale nå er å dele det meste villig vekk med de aller fleste.
Åpne fil