Personvernrapporten 2008

"Personvernrapporten 2008 - hva er vi redde for?" inneholder blant annet funn fra en personvernundersøkelse. Den ser også på personvern i pressituasjoner, personvern og offentlighet, id-tyveri og datalagringsdirektivet.
Åpne fil