Rapporter og utredninger

Datatilsynet publiserer jevnlig rapporter om personvernets tilstand og ulike utfordringer knyttet til ny teknologi. Her finner du en oversikt over våre rapporter og utredninger fra de siste årene.

Personvern - tilstand og trender 2017

Kunstig intelligens og algoritmer får stadig mer innflytelse over tjenester vi er avhengige av i hverdagen slik som bank, forsikring, helse, trygd og skole. Teknologien kan gjøre tjenestene bedre og hverdagen enklere, men systemene er avhengige av store mengder data for å gi gode tjenester. Les rapporten som ble lansert i januar 2017 for å forstå bedre hvilke utfordringer dette gir personvernet.

Personvern - tilstand og trender 2017

Datatilsynets årsmelding for 2016

I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet, og du finner en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi jobbet med i fjor.

Datatilsynets årsrapportering for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også klar.
Datatilsynets årsmelding for 2016

Big Data - personvernprinsipper under press

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper. Datatilsynet har laget en rapport om utfordringene og kommet med noen anbefalinger.

Big Data - personvernprinsipper under press