Rapporter og utredninger

Datatilsynet publiserer jevnlig rapporter om personvernets tilstand og ulike utfordringer knyttet til ny teknologi. Her finner du en oversikt over våre rapporter og utredninger fra de siste årene.

Datatilsynets årsmelding for 2016

I Datatilsynets årsmelding kan du lese om tendenser og utviklingstrekk på personvernområdet, og du finner en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi jobbet med i fjor.

Datatilsynets årsrapportering for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også klar.
Datatilsynets årsmelding for 2016

Sporing i det offentlige rom

Bruken av sporingsteknologi er stadig økende. Er egentlig publikum klar over dette, og kan virksomhetene reglene for slik bruk?

Vi har sett nærmere på bruken av WiFi, Bluetooth, nettvarder (beacons) og intelligent videoanalyse til sporing i det offentlige rom. Vi har også utformet noen retningslinjer for de ulike sporingsteknologiene.
Sporing i det offentlige rom

Big Data - personvernprinsipper under press

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper. Datatilsynet har laget en rapport om utfordringene og kommet med noen anbefalinger.

Big Data - personvernprinsipper under press

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet