Bruk og misbruk av personopplysninger

Det er klare regler for bruk av personopplysninger. Sørg for å følge disse reglene, slik at du unngår misbruk av opplysningene.

De fleste virksomheter behandler personopplysninger om mennesker som er tilknyttet virksomheten. Det kan være ansatte, kunder, klienter eller pasienter. Årsaken til at det behandles personopplysninger er at virksomheten har et formål med behandlingen.

Klikk på temaene nedenfor for utfyllende informasjon om bruk og misbruk av personopplysninger.

Kommersiell bruk av personopplysninger

En personprofil oppstår når en virksomhet kombinerer personopplysninger og ut i fra disse knytter visse antagelser om en persons adferd, evner, preferanser eller behov.

Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser.

Big Data

Big Data eller "stordata" viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

Big Data

Spørsmål og svar

Flere spørsmål og svar

Hjelp til sletting?

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte Slettmeg.no enten på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Blant deres guider vil du også finne nyttige tips for hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysninger.

Hjelp til sletting?