Internasjonal strategi - Datatilsynets internasjonale engasjement

Datatilsynet skal være aktiv på den internasjonale arenaen. Strategien viser hvordan vi skal påvirke utviklingen og få kjennskap til endringer og utviklingstrekk.

Utviklingen på personvernområdet er sterkt påvirket av den internasjonale utvikling og regelverk fastsatt utenfor Norges grenser. I EU jobbes det nå med en ny forordning på personvernområdet. En forordning som vil får stor betydning for norsk lovverk. Siden Norge står utenfor EU er våre påvirkningsmuligheter på dette området begrenset. Satidig ligger Norge i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi og deltagelse på nye sosiale plattformer. Dette skaper både utfordinger og muligheter.

Det er svært viktig at Datatilsynet er aktive på den internasjonale arenaen. Dette både for i størst mulig grad å kunne påvirke utviklingen, men også for å få kjennskap til endringer i regelverk, samt trender og utviklingstrekk som påvirker oss i tida som kommer. Datatilsynets satsingsområder:

  1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora.
  2. Vi skal være en pådriver i det nordiske personvernsamarbeidet.
  3. Vi skal delta aktivt i standardiseringsarbeid.
  4. Vi skal skrive utredninger og gi andre bidrag til internasjonale fora der vi deltar.
  5. Vi skal ha aktiv dialog med internasjonale aktører.
  6. Vi skal gjøre vårt arbeid kjent internasjonalt.
  7. Vi skal ha god kompetanse og holde oss oppdatert på hva som skjer internasjonalt.

Last ned

 

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement (Pdf)