Helsestrategi - godt personvern i helsesektoren

Datatilsynet prioriterer helsesektoren i sitt arbeid for å bidra til at viktige personvernprinsipper etterleves. Strategien viser hvilke satsingssområder Datatilsynet har.

Helsevesenet behandler store mengder sensitive personopplysninger og lagrer opplysninger om sykdom og personlige problemer i helseregistre og journaler.

Last ned

Strategi for godt personvern i helsesektoren (Pdf)