Webansvarlig

Datatilsynet har ledig en fast stilling som webansvarlig i kommunikasjonsavdelingen. Stillingen innebærer også overordnet ansvar for våre digitale flater.

I sommer fikk vi nye personvernregler i Norge, og nå har du muligheten til å være med å forme hvordan vi best kan informere ulike brukergrupper om plikter og rettigheter de har etter de nye reglene.

Både samfunnsutviklingen generelt og ny teknologi spesielt gir stadig nye utfordringer for personvernet, men det gir også muligheter. For å skape større oppmerksomhet om og interesse for personvern, legger vi stor vekt på kommunikasjon som virkemiddel. Du vil derfor få jobbe med spennende oppgaver i et statlig forvaltningsorgan med stor samfunnsmessig betydning.

Om stillingen

Kan du jobbe systematisk og strategisk med kommunikasjon på digitale flater? Er du idèrik, engasjert og kreativ, og vil jobbe med å løfte et dyktig fagmiljø ved hjelp av kommunikasjon? Er du i tillegg et digitalt hode som liker å fordype deg i analyse og utvikling av innhold? Da er dette kanskje jobben for deg.

Kommunikasjonsavdelingen jobber ut ifra målet om at vi skal ha et godt omdømme og oppleves som en åpen, troverdig og aktuell samfunnsaktør. Vi skal legge til rette for at våre målgrupper enkelt finner den informasjonen de til enhver tid trenger. Datatilsynet.no er vår primære kommunikasjonskanal, og vi jobber brukerrettet i alt vi gjør.

Vi ser etter en dyktig person som skal ha særlig ansvar for utvikling og drift av datatilsynet.no, og for andre digitale kanaler som personvernbloggen.no og sosiale medier. Samtidig jobber vi med å digitalisere de ulike tjenestene våre slik at brukerne får best mulig veiledning og støtte til selvhjelp. Du vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og være prosjektleder for utvikling og optimalisering av våre nettsider.

Du blir en del av en avdeling med tre andre kommunikatører. Sammen skal vi utvikle og gjennomføre gode kommunikasjonsplaner. Vi er også kommunikasjonsrådgivere i ulike prosjekter og støttefunksjon for faggruppene i Datatilsynet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar og prosjektledelse for å sikre optimalisering av nettsidene og utvikling av nye digitale verktøy
 • Overordnet ansvar for å produsere innhold, publisering, innholdsforvaltning og informasjonsarkitektur på nettstedet og i de andre digitale kanalene
 • Budsjettansvar
 • Hovedkontakt med våre leverandører
 • Løpende kommunikasjonsarbeid, inkludert pressekontakt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, helst kommunikasjonsfaglig. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på og erfaring med kommunikasjon på nett
 • God kjennskap til måling og analyse
 • Prosjektledererfaring og erfaring med å planlegge og organisere arbeid
 • God samfunnsforståelse og spesiell interesse for personvern og kommunikasjonsteknologi
 • Fordel med kjennskap til EpiServer og Adobe programvare (Photoshop, Illustrator m.m.)

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Du må kunne samarbeide godt med ulike profesjoner
 • Initiativrik, nøyaktig, selvstendig, strukturert og analytisk
 • God til å bygge relasjoner

Hva kan vi tilby deg?

 • Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • Arbeidsplass svært sentralt i Oslo
 • Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
 • Solid kunnskapsbygging gjennom spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde
 • Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksitid
 • Subsidiert treningsmedlemskap
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering fra kr. 508 800 til 700 000

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen rettes til kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl på telefon 97 08 11 20 eller e-post .

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 20. desember 2018 til . Merk søknaden med «Søknad på stilling som webansvarlig». 

Alternativt kan søknaden sendes per post til:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Søknader som mangler CV eller vitnemål blir ikke behandlet. Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding i søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på denne siden.

 

10