Teknolog

Vi har en ledig stilling som teknolog for deg som har en master eller bachelor innen teknologi eller rettsinformatikk. Nyutdannede kan også gjerne søke. Søknadsfristen har nå gått ut.

Datatilsynet er en spennende arbeidsplass med et engasjert fagmiljø. Vi gjennomfører tilsyn, driver saksbehandling og veileder virksomheter og enkeltpersoner i personvernregelverket. Vi jobber i skjæringspunktet mellom juss, teknologi, etikk og politikk.

Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. Vi er også godt synlige i det internasjonale samarbeidet i personvernspørsmål.

Om stillingen

Som teknolog i Datatilsynet får du jobbe med noen av de dyktigste ressurspersonene i Norge på personvernområdet. Hos oss vil du få muligheten til faglig utvikling som teknolog.

Teknologene i Datatilsynet er en del av et spennende tverrfaglig miljø. Du vil få mulighet til å spille en viktig rolle for personvernet i et stadig mer digitalt samfunn. Sammen med de øvrige teknologene, andre fagpersoner og ledelsen vil du få være med og påvirke hvordan Datatilsynet skal jobbe og fremstå i framtiden.

I denne stillingen inngår også funksjonen som intern sikkerhetsleder i Datatilsynet. Dette innebærer daglig oppfølging av sikkerhets- og beredskapsarbeidet vårt og et tett samarbeid med IKT-ansvarlig og personvernombudet. Du vil sammen med ledelsen bidra til at alle medarbeidere kjenner rutinene våre og ansvaret de har for å følge disse.
Vi ønsker oss deg som synes dette høres spennende ut, har lyst til å bli en del av dette miljøet og som ønsker å fremme personvern i vårt digitale samfunn.

Arbeidsoppgaver

 • Sikkerhetsleder
  • Rådgivning innen Datatilsynets interne forebyggende sikkerhet
  • Rapportere på sikkerhetstilstanden i Datatilsynet
  • Forvaltning av styringssystemet for sikkerhet
  • Utarbeidelse av dokumentasjon og vurderinger
  • Planlegging og gjennomføring av interne sikkerhetsrevisjoner
 • Tilsynsvirksomhet
 • Saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Foredragsvirksomhet

Kvalifikasjoner og erfaringer

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå fra studieretninger som ingeniørfag, informatikk, informasjonssikkerhet eller forvaltningsinformatikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til trender og løsninger innen teknologi og informasjonssikkerhet
 • God kunnskap i informasjonssikkerhet og gjerne i ett i eller flere av områdene som kunstig intelligens og algoritmeinnsikt, tingenes internett (IoT), penetrasjonstesting, hendelseshåndtering, risikovurderinger, tilsynsmetodikk, styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet, systemutvikling.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav
 • Prosjekterfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Personlige egenskaper

Du bør:

 • være samfunnsengasjert
 • ha gode analytiske evner
 • være resultatorientert, uredd og omgjengelig
 • ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • kunne samarbeide godt med ulike profesjoner

Vi vil også legge vekt på dine forutsetninger for å representere tilsynet på en god måte utad.

Hva kan vi tilby deg?

 • Fast stilling som overingeniør/rådgiver
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Fleksitid, subsidiert treningsmedlemskap og mobiltelefonordning for alle ansatte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som overingeniør eller rådgiver fra kr. 450 000 til 570 000

Kontaktinformasjon

Søknad med CV og relevante attester/vitnemål sendes innen 4. februar 2019 til . Merk søknaden med «Søknad på stilling som overingeniør/rådgiver». Alternativt kan søknaden sendes til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Søknader som mangler CV eller vitnemål blir ikke behandlet. Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Hallstein Husand på telefon 908 218 45 eller e-post .

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke bli gitt individuelle tilbakemeldinger søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på denne siden.

25