Overingeniør/rådgiver - teknolog

Søknadsfristen gikk ut 12. oktober 2018.
Vi har ledig én fast stilling for en person med god kunnskap og forståelse innen teknologi og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten.

Om stillingen

En vesentlig del av utfordringene Datatilsynet møter, er knyttet til teknologi og teknologiutvikling. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og påvirke aktørene til å bygge inn godt personvern i løsningene sine. Stillingen vil bli plassert i en av våre faggrupper og inngå i et tett samarbeid med andre profesjoner.

Som en del av vår organisasjon vil du være i tett kontakt med sentrale premissleverandører, forskings- og utviklingsmiljø, samt virksomheter som trenger råd fra oss om godt personvern i ulike løsninger. Teknologene i Datatilsynet deltar også i utviklingsarbeid og utredninger og jobber med spørsmål knyttet til for eksempel kunstig intelligens (KI), maskinlæring og algoritmer.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyns- og kontrollvirksomhet
 • Kartlegging og analyse av teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer
 • Veiledning, foredrag og saksbehandling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå fra studieretninger som informatikk, informasjonssikkerhet eller forvaltningsinformatikk
 • God og oppdatert kunnskap om utfordringer, trender og løsninger innen teknologi generelt og informasjonssikkerhet spesielt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig

I tillegg til å være samfunnsengasjert må du ha gode analytiske evner, være resultatorientert, uredd og omgjengelig. Vi vil også legge spesiell vekt på søkerens forutsetning for å representere tilsynet på en god måte, både i nasjonal og i internasjonal sammenheng. 

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
 • Solid kunnskap gjennom spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde
 • Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksitid
 • Subsidiert treningsmedlemskap
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som overingeniør eller rådgiver fra kr. 449 400 til 518 000

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Hallstein Husand på telefon 22 39 69 44 / 908 218 45 eller e-post .

Søknad med CV og relevante vitnemål/attester sendes innen fredag 12. oktober 2018 til . Merk søknaden med «Søknad på stilling som teknolog». Alternativt kan søknaden sendes til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på en egen side.

21