Studentmedarbeidere

Datatilsynet søker etter to engasjerte studentmedarbeidere til vår juridiske veiledningstjeneste en til to faste dager i uken.

Fristen har nå gått ut

Veiledningstjenesten gir råd og veiledning til virksomheter og privatpersoner om plikter og rettigheter på personvernområdet. Veiledningstjenesten er i dag bemannet med fem jurister og en student. En av våre studentmedarbeidere har avsluttet sitt studium, og vi søker derfor etter nye studentmedarbeidere.

I mai 2018 gjennomføres den nye personvernforordningen i norsk rett. Datatilsynet får i den forbindelse flere nye oppgaver, og det vil bli et stort behov for råd og veiledning om det nye regelverket.

Arbeidsoppgaver

  • Juridisk veiledning på telefon og e-post
  • Muligheter for enkel saksbehandling

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som

  • evner å formidle rettigheter og plikter på en forståelig måte
  • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • er utpreget serviceorientert

Som formell bakgrunn ber vi om at du innen januar 2018 er ferdig med tredje året på master i rettsvitenskap, og har mer enn ett år igjen på studiet. Vi vil vektlegge at du har teknologiforståelse, og interesse for personvern er naturligvis en forutsetning.

Vi tilbyr

Vi har et hyggelig, tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø, og vi er sikre på at du vil lære mye om personvern gjennom å arbeide sammen med våre svært kompetente kolleger.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til gruppeleder Ylva Marrable på telefon 22 39 69 18

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes innen 24. november 2017 til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo, eller til . Merk søknaden med ‟Søknad på stilling som studentmedarbeider”.

Datatilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som spør om innsyn.

Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på en egen side