Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Webansvarlig

Søknadsfrist 20. desember 2018.

Datatilsynet har ledig en fast stilling som webansvarlig i kommunikasjonsavdelingen. Stillingen innebærer også overordnet ansvar for våre digitale flater.

Les mer om stillingen som webansvarlig.

Rådgivere – jurister

Søknadsfristen gikk ut 12. oktober 2018.

Ved søknadsfristens utløp hadde vi mottatt 83 søknader på de to stillingene. Andregangsintervjuer er gjennomført.

Rådgivere – utredning og analyse

Søknadsfristen gikk ut 12. oktober 2018.

Ved søknadsfristens utløp hadde vi mottatt 90 søknader. Ansettelsesprosessen er ferdigstilt og aktuelle kandidater har fått tilbud om stilling.

 

14