Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Webansvarleg

Vi har vore på leiting etter ny webansvarleg, og fekk inn 24 søknadar innan fristen. Etter to runder med intervju, var det Ellen Stordalen som fekk tilbud om stillinga- eit tilbod ho har takka ja til.

Juridiske rådgivarar

Vi har ledig stilling som juridisk rådgivar – to faste stillingar og moglegheit for mellombels stilling. Søknadsfristen gjekk ut 13. april. Vi har no hatt inne aktuelle kandidatar til intervju, men det er framleis ikkje avgjort kven som får stillinga. Les heile stillingsannonsa