Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Webansvarleg

Vi har vore på leiting etter ny webansvarleg, og fekk inn 24 søknadar innan fristen. Etter to runder med intervju, var det Ellen Stordalen som fekk tilbud om stillinga- eit tilbod ho har takka ja til.

Juridiske rådgivarar

Vi har ledig stilling som juridisk rådgivar – to faste stillingar og moglegheit for mellombels stilling. Søknadsfristen er 13. april. Les heile stillingsannonsa