Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Seniorrådgivere/rådgivere – jurister

Søknadsfristen gikk ut 15. februar. Førstegangsintervjuene er gjennomført, og de som er invitert til andregangsintervju, har fått beskjed.

Les om stillingene

Teknolog

Søknadsfristen gikk ut 4. februar. Vi mottok tilsammen 8 søknader, og aktuelle kandidater er nå kalt inn til førstegangsintervju. 

Les om stillingen

Teknolog/senioringeniør

Søknadsfristen gikk ut 4. februar. Vi mottok tilsammen 8 søknader. Aktuelle intervjuer er nå avsluttet, tilsetting gjort og tilbud er sendt ut. Vi takker alle som har søkt!

Les mer om stillingen

19