Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Rådgivere - jurister

Vi har ledig to faste stillinger, i tillegg til mulighet for én midlertidig stilling, for jurister som skal arbeide med personvernspørsmål innen ulike områder. Søknadsfristen er fredag 12. oktober 2018.

Les mer om stillingene

Overingeniør/rådgiver - teknolog

Vi har ledig én fast stilling for en person med god kunnskap og forståelse innen teknologi og informasjonssikkerhet. Søknadsfristen er fredag 12. oktober 2018.

Les mer om stillingen

Rådgivere – utredning og analyse

Vi har ledig to faste rådgiverstillinger viet utrednings- og analysearbeid. Søknadsfristen er fredag 12. oktober 2018.

Les mer om stillingene

Kommunikasjonsrådgiver

Vi ønsker å takke alle som har søkt stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Ved søknadsfristens utløp har vi mottatt 63 søknader. Aktuelle kandidater er nå innkalt til intervju (4.10.2018).

Datatilsynet har ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfristen gikk ut 24. september 2018.

Les mer om stillingen

Jusstudenter til vår veiledningstjeneste

Søknadsfristen gikk ut 13. september og tilsettingsprosess er nå i gang.

Les mer om stillingene

16