Status i tilsettingsprosessene

Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.

Seniorrådgivere/rådgivere – jurister

Søknadsfristen er 15. februar 2019.

Les mer om stillingene

Teknolog

Søknadsfristen var 4. februar - vi vil oppdatere her når kanditater til førstegangsintervju er kalt inn.

Les mer om stillingen

Teknolog/senioringeniør

Søknadsfristen var 4. februar - vi vil oppdatere her når kanditater til førstegangsintervju er kalt inn.

Les mer om stillingen

Webansvarlig

Søknadsfristen gikk ut 20. desember 2018.

Vi har nå gitt jobbtilbud til en kandidat som har takket ja.

21